10 Jan 2018

RAFAB har förvärvat och tillträtt fastigheten Ingelstad 13:17 i Vellinge.

0 Kommentarer

Fastigheten omfattar cirka 900 kvadratmeter fördelat på kontor och produktionsytor.

I samband med förvärvet tecknades ett hyresavtal med Pamako Industriplåtslageri AB.

[toppen]