Strategier

RAFAB:s verksamhet skall fokusera på långsiktigt säkra kassaflöden och en stabil värdetillväxt i fastighetsbeståndet.

Den övergripande verksamhetsinriktningen för god värdetillväxt skall bygga på kontinuerligt förbättrade driftöverskott samt förvärv, ny-, till- och ombyggnad av fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter.

RAFAB bör internt via sina dotterbolag säkra en viss del av produktionsresurserna, och ska därför upprätthålla en begränsad men effektiv bygg- och plåtentreprenadverksamhet. Den egna effektiviteten ska dock alltid ställas i relation till kostnaden för externa produktionsresurser.

strategier3