Miljöpolicy

RAFAB ska äga, förvalta och utveckla sitt fastighetsbestånd med långsiktig hänsyn till människor och miljö. Genom minskad miljöbelastning bidras till ett miljömässigt hållbart samhälle.

Detta uppnås genom att följa gällande lagstiftning, hushålla med resurser och att miljöhänsyn tas vid beslut. Kunders egna miljöarbete uppmärksammas, medarbetare engageras och miljökrav ställs på leverantörer.

RAFAB:s miljöarbete omfattar områdena drift, förvaltning, administration samt i genomförandet av olika projekt.

miljopolicy2