Historik

Historik

1963


Ursprunget till dagens RAFAB etableras av Ulf Rasmusson och en kompanjon under företagsnamnet
Löddeköpinge Bleck och Plåtslageri.

1971


Bolaget ombildas till aktiebolag och flyttar till Lund. Företagsnamnet förkortas till AB LÖDDE PLÅT.

1994


Bolaget ombildas till moderbolag och namnet ändras till Rasmusson Förvaltning AB (RAFAB). Entreprenadverksamheten läggs i det helägda dotterbolaget AB LÖDDE PLÅT.

2004


ByggPlåtslagarna i Skåne AB (BPAB) förvärvas och blir ett helägt dotterbolag i Helsingborg och Kristianstad.

2007


RAFAB uppför landets modernaste plåtverkstad i Helsingborg till sitt dotterbolag BPAB som byter namn till Lödde Plåt Helsingborg AB

2011


Ny fastighet i Malmö förvärvas, renoveras och blir Lödde Plåts nya huvudkontor. Fastigheten ägs och förvaltas av dotterbolaget Bronshatten AB

2012


Br. Areskougs Byggplåt förvärvas och inkorporeras i AB Lödde Plåt.

2013


Jörgen Rasmusson blir vald till förbundsordförande i Plåtslagarnas Riksförbund, bland annat för sitt långsiktiga arbete med att utveckla plåtbranschen.

2014


RAFAB:s dotterbolag AB Lödde Plåt får Malmö stads näringslivspris inom mångfald.

2015


RAFAB:s dotterbolag RAFAB Svedala Fastigheter AB förvärvar 2 fastigheter på Bankgatan i Svedala
av Tommy Nobrell AB.