Fastighetsutveckling

Utveckling av fastigheterna sker genom att ny-, om- och tillbyggnader utförs i nära samarbete med kunderna och hyresgästerna.

RAFAB:s erfarenhet av såväl stora som små projekt ger goda förutsättningar att tillmötesgå varierande behov av förändringar i fastighetsbeståndet.

fastighetsutveckling5