Affärsidé

RAFAB:s affärsidé är att vara ett förvaltnings- och fastighetsbolag som äger, förvärvar, producerar, utvecklar och långsiktigt förvaltar egna fastigheter inom Öresundsregionen.

Vidare skall RAFAB:s dotterbolag genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet vara företag i framkanten av kvalitetsutvecklingen inom plåtslagerinäringen. Våra varumärken skall förknippas med god kvalitet.

Vi är angelägna om att våra kunder skall uppleva den relation mellan pris och kvalitet vi erbjuder som det bästa alternativet.