OM RAFAB

Jörgen Rasmusson

Jörgen Rasmusson

Rasmusson Förvaltning AB är moderbolag i RAFAB-koncernen och grundades 1963.

I RAFAB-koncernen ingår förutom fastighetsförvaltning även byggnadsplåtslageri.

Malmö 2015-05-18

Jörgen Rasmusson