Lund, Odlarevägen 12

ADRESS:
Odlarevägen 12
226 60 LUND

OBJEKTTYP:
Kontor, verkstad, lagerlokal.

TOTAL YTA:
310 Kvm