Lund, Kolonivägen 22

Intresseanmälan

Intresseanmälan

ADRESS:
Kolonivägen 22
226 60 LUND

OBJEKTTYP: Kontor, lokaler undervisning, utställnings/ försäljningslokaler samt produktions och lagerlokaler.

TOTAL YTA: 2125 Kvm