Lund, Kolonivägen 22

ADRESS:
Kolonivägen 22
226 60 LUND

OBJEKTTYP:
Kontor, undervisningslokaler, enklare utställnings/ försäljningslokaler samt produktions och lagerlokaler.

TOTAL YTA:
2125 Kvm