FASTIGHETER

RAFAB är ett fastighetsbolag med stark lokal förankring som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet består av bostäder och lokaler.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


dubbelklicka bilder för fullskärm