FASTIGHETER

RAFAB är ett fastighetsbolag med stark lokal förankring som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet består av bostäder och lokaler.